Våra kunder återfinns inom de flesta branscher

Vi översätter för de allra flesta branscher, på de allra flesta språk. Våra översättare har – såklart – god språkkunskap och översätter bara till sitt modersmål. Nedan finner du ett urval av de branscher vi arbetar med.

Automotive
Vi arbetar med bilindustrins alla sektorer; personbilar, bussar, lastbilar samt entreprenad- och nyttofordon. Dessutom levererar vi översättningar för bilindustrins underleverantörer samt teknikkonsultbolag.

Reklam och marknadsföring
Översättning av marknadsföringsmaterial som t.ex. texter till hemsidor, produktblad, annonstexter, kundutskick, videomanus samt andra copytexter.

Ekonomi och finans
Ofta översätter vi dokument inom skatt, bokföring och rapporter av olika slag. Vi har stor erfarenhet av att översätta årsrapporter.

Energi- och kraftproduktion
Flera av Teknotrans kunder kommer från energi- och kraftproduktion. I takt med omställningen till grönare produktion, finns det ett ökat behov av att beskriva nya typer av anläggningar.

Hälso- och sjukvård
Instruktioner, manualer, standarder, skrivna rutiner och mycket annat.

Medicin och medicinteknik
Produktbeskrivningar och användarinstruktioner för framförallt medicintekniska instrument.

Informationsteknologi (IT)
Vi utför lokalisering av mjukvara och molntjänster. Dessutom översätter vi texter som handlar om nätverk och annan hårdvara.

Kemi
Här arbetar vi mycket med bland annat säkerhetsdatablad, säkerhetsföreskrifter och andra typer av dokument inom kemi.

Telekom
Ett område vi har stor erfarenhet av och där våra kunder återfinns över hela världen. Här översätter vi manualer, installations- och monteringsanvisningar, serviceinstruktioner samt kursmaterial.

Spel och gaming
En expansiv bransch där Sverige ligger långt framme, och ett av de nyare områdena.

Teknik och industri
Exempel på ämnesområden är automation och robotar, pneumatik, maskineri, mekanik, elektromekanik och elektronik samt verktyg.

Bygg och konstruktion
Översättningar för bygg- och entreprenadföretag, arkitektbyråer, fastighetsföretag, konsultfirmor med mera.

Lokalisering
Vi har ett nära samarbete med globala översättningsföretag av alla storlekar. För våra kunder inom översättningbranschen översätter vi främst till de europeiska språken med fokus på svenska, danska, norska, finska samt engelska och tyska.