Arbetsprocessen säkrar en professionell översättning

Vi börjar processen med att analysera dina behov; till exempel vilken bransch du verkar inom, vilka marknader du bearbetar, om det är exempelvis tekniska, ekonomiska eller marknadsföringstexter. Därefter väljer vi rätt översättare. När uppdraget är igång, säkrar vår arbetsprocess att fakta, budskap, syfte och språklig kvalitet överensstämmer med originalet.

Våra översättare

Alla våra översättare översätter till sina modersmål. Utöver språklig kompetens, har de praktisk erfarenhet av och kunskap inom sina ämnesområden; t ex teknikinformation, marknadsföring eller IT.

Språkgranskning och korrekturläsning

Om du gjort en egen översättning eller skrivit direkt på ett främmande språk, kan vi erbjuda korrekturläsning eller språkgranskning. Vi går igenom din text grundligt och justerar den med avseende på språkriktighet, meningsuppbyggnad och målgrupp. Texten vi levererar tillbaka till dig har funktionalitet som gör att du enkelt kan se vad och var vi har ändrat.

Original på främmande språk

Om ditt material ska adapteras till flera språk, hjälper vi även till med originalproduktion. Korrekturfel händer lätt om man sätter en text på ett språk man inte behärskar.

Kvalitetskontroll

Genom stickprovskontroller mäter vi löpande kvaliteten på våra översättningar: Den översatta texten kontrolleras mot källdokumentet och bedöms. Vid eventuella anmärkningar får översättaren ta del av resultatet för korrigering.