Semantix Teknotrans AB – översättningar för fackfolk sedan 1971

Vår väl genomarbetade arbetsprocess säkerställer att ditt översättningsprojekt kännetecknas av hög kvalitet, servicegrad och sekretessnivå. Dessutom är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1995, och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2006.

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla översättningar av professionella texter för näringsliv, offentlig sektor och andra köpare av kvalificerade facköversättningar.

Vår ambition är att den språkliga kvaliteten på ska vara minst lika bra som originalets. Fakta, budskap och syfte ska hållas intakt genom hela översättningsprocessen.

Översättare

Alla är professionella facköversättare med initierade ämneskunskaper och kännedom om branschterminologi inom sitt fackområde. De översätter endast till sitt modersmål. Vi har huvudkontor i Göteborg och lokala säljkontor i Stockholm och England.

Läs vad våra kunder har att säga om våra översättningar