Översättning till nordiska språk för globala översättningsföretag!

Vi erbjuder en helhetslösning inom nordiska språk. Vi arbetar idag med ett flertal andra översättningsföretag, och översätter då främst från och till svenska, danska, norska, finska samt tyska och engelska. Vi arbetar med de på marknaden mest förekommande CAT verktygen och har stor erfarenhet av att hantera stora flerspråkiga översättningsprojekt.

Just nu expanderar vi vårt in-house team för att möta den ökande efterfrågan.
Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera ett framtida samarbete närmare.
gala elia member