Semantix Teknotrans AB
En kvalitetssäkrad översättningsbyrå

Vi levererar professionella översättningar som ger
nöjda kunder, medarbetare och användare
– på nästan världens alla språk!

Det enklaste sättet att ta reda på vad just din översättning kostar, är att beställa en kostnadsfri offert.

Det gör du direkt via vårt kontaktformulär.

Begär offert

Vår affärsidé är att tillhandahålla professionella översättningar av texter åt näringsliv, offentlig sektor och andra köpare av kvalificerade facköversättningar.

Så här blir en riktigt bra översättning till

Vår utgångspunkt är att professionella översättningar ger goda affärer: De stärker ditt varumärke och relationen till dina kunder, slutanvändare och brukare.

Därför ser vi till att dina texter inom exempelvis teknikinformation, IT, marknadsföring samt ekonomi och finans blir väl översatta. Med det menar vi såväl det rent språkliga som innehåll och budskap. Våra översättare översätter bara till sina modersmål och har goda kunskaper om de branscher som vi arbetar med.

Dessutom arbetar vi åt andra översättningsföretag i rollen som Language Service Provider (LSP) – vi är globalt välkända med ett mycket gott renommé.

Välkommen till oss och översättningar som ger resultat.

galabw eliabw
sfo silver stadsmissionen 2108 almegabw

Anlita en professionell översättningsbyrå

När du behöver översätta dokument, betyg/intyg, instruktioner eller andra dokument som används i din affärsverksamhet, eller i vissa fall privat, är det viktigt att du anlitar en professionell översättningsbyrå. Visst finns det automatiska översättningstjänster ute på nätet och de blir långsamt bättre, men det är långt kvar till att maskinöversättning kan ge dig den kvalitet som en översättningsbyrå kan tillhandahålla.

Maskinöversättningar är utmärkta om man som privatperson snabbt vill skaffa sig en uppfattning om vad en text på ett annat språk handlar om, men de räcker sällan till när man vill översätta en hel text som måste se professionell ut. Det blir väldigt ofta fel vid maskinöversättning då en dator inte förstår vissa språknyanser och helt enkelt inte vet vilket ord som hör hemma i vilket sammanhang. Det uppstår lätt rena felaktigheter på grund av detta, något som man till och med kan se i produktbeskrivningar och instruktionsböcker till produkter från större företag. Misstag av det slaget kan skada ditt företags rykte och kan också ge upphov till juridiska problem om man har otur. Handlar det om en instruktionsbok som ska översättas kan det bli väldigt farligt om någon viktig komponent blir felaktigt översatt, till exempel.

I vissa branscher förekommer fackuttryck som varken översättningsprogram eller ett vanligt lexikon förfogar över. Här är det viktigt att anlita en översättare som har erfarenhet av branschen i fråga, vilket du lättast hittar via en översättningsbyrå som vår. De översättare som arbetar hos oss har alltid erfarenhet från de branscher som de utför översättningar om, vilket försäkrar en högre kvalitet än att anlita en en översättningsbyrå där man inte kan säkerställa att personerna har förståelse för den terminologi som vanligen används inom respektive bransch.

Vill du vara säker på att din text blir korrekt både innehålls- och stilmässigt är en kvalitetssäkrad översättningsbyrå det rätta valet. Vi anlitar endast översättare med goda kunskaper i källspråket och de översätter alla till sitt modersmål.

Auktoriserad översättare / translator

Vid översättning av juridiska och ekonomiska dokument finns ibland det krav på att de är översatta av en auktoriserad translator, något som du allra lättast hittar med hjälp av att anlita en översättningsbyrå. Att bli translator med auktorisation kräver lång träning, erfarenhet och att man genomgår ett test hos Kammarkollegiet som bevisar att man verkligen har de kunskaper som krävs för att kunna översätta på en hög språklig nivå.

Ett exempel på när man kan behöva en auktoriserad översättare är när man önskar tillgodoräkna sig en utbildning. Exempelvis så kräver högskoleverket att betyg från utländska lärosäten översätts av en auktoriserad översättare för att de ska godkännas. Privatpersoner kan även stöta på denna typ av krav relaterade till vigselbevis och adoptionshandlingar.För företag kan det ofta handla om att juridiska avtal och import- eller tulldokument behöver översättas av en auktoriserad translator för att de ska godkännas av vissa instanser.

Översättningar för många branscher

Som översättningsbyrå samarbetar vi med ett flertal olika branscher där översättningar ofta behövs. Några exempel är bilbranschen, telekombranschen, hälso- och sjukvårdssektorn samt företag inom spel och gaming. Här produceras bland annat informationsmaterial, manualer och marknadsföringstexter som behöver finnas tillgängliga på ett flertal olika språk för att respektive målgrupp enkelt ska kunna ta till sig texten.

Som beställare kan ni spara mycket tid och energi på att leja ut översättningen till oss istället för att försöka göra jobbet internt. Ni frigör arbetstid till det som era anställda är tänkta att arbeta med och får troligtvis ett bättre resultat än om ni skulle försöka göra arbetet på egen hand. Många företag har inte personal som talar alla de målspråk som man kan behöva, vilket givetvis gör att det krävs att översättare anlitas för att få arbetet gjort. Att på egen hand försöka leta upp passande översättare tar mycket tid och det kan vara svårt att avgöra huruvida de översättare som man anlitar producerar text som håller en tillräckligt hög kvalitet. Anlita oss istället så får du arbetet gjort av riktiga proffs.

Andra fördelar med att leja ut översättningar är till exempel att texten endast behöver produceras och korrekturläsas på ett språk. Sedan tar våra översättare över och ser till att texten blir översatt till de målspråk som ni behöver.

Översättning och layoutarbete i ett

Vi kan erbjuda mer än bara översättningstjänster. Många gånger har man färdiga trycksaker eller hemsidor där texten ska tillhandahållas på olika språk. Vi kan många gånger erbjuda både översättning och DTP som en pakettjänst. Vi översätter texten och ser till att den infogas snyggt i det material som ska produceras. Sen behöver du bara beställa tryck eller publicera materialet online.

Välkommen att kontakta oss idag för att få mer information och kostnadsförslag på våra översättningstjänster.