Finsk översättning - från svenska till finska


Vad gäller översättning från svenska till finska är vi framförallt verksamma inom fordonsindustrin, men vi utför även översättning inom andra områden för företag i Sverige med export till Finland.Visste du att...

  • finska har använts i Sverige i minst 800 år? I dag talar ca 300 000 personer i Sverige finska.   Språkrådet
  • det finns 1,7 miljoner bastur i Finland? Under agrarkulturen var bastun det ställe där man tog hand om livsmedel och kläder samt vårdade sjuka. Stränga regler och förbud som betonade renhet och sedlighet förknippades med bastun.   www.suomi.fi
ov_till_fi

| Översättning till svenska | Hebreisk översättning | Italiensk översättning | Japansk översättning | Spansk översättning | Översättning danska | Engelska översättning | Franska översättning |
| Turkisk översättning | Översättning arabiska | Tyska översättning | Översättning norska | Översättning till kinesiska |

Teknotrans är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå med översättare som utför tekniska översättningar till många språk. Vi översätter texter / dokument och jobbar även med korrekturläsning och språkgranskning. Använd vårt formulär så ger vi pris på den text du behöver översätta.
Översättning av texter & dokument | Översättningsbyrå - Auktoriserade översättare | Teknisk översättning till rätt pris | Översätta texter - textöversättning